Władze i struktura > Organy spółki
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

Zgromadzenie Wspólników:

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników są określone w § 33 - § 37 Umowy Spółki

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący: Urszula Zięba-Skoczylas
  • Wiceprzewodniczący: Marek Kowalik
  • Sekretarz: Jacek Balcerek
  • Członek: Iwona Wieczorek
  • Członek: Piotr Kagankiewicz

Kompetencje Rady Nadzorczej są określone w § 22 - § 32 Umowy Spółki.

Zarząd:

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny: Marcin Granosik

Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finasowych: Michał Machlejd 


Kompetencje Zarządu są określone w § 14 - § 21 Umowy Spółki.

liczba odsłon: 8750
wytworzył: (16:26:11 20 lipiec 2016)
ostatnia zmiana: (16:31:08 20 lipiec 2016)
opis zmiany: zmiana członków rady nadzorczej i członka zarządu
projekt i wykonanie: KAMIKAZE