Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki określa 5. Umowy Spółki o brzmieniu:

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.31.ZTynkowanie
43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.ZMalowanie i szklenie
43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
46.11.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności włączając ryby skorupiaki i mięczaki
46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.49 ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych  oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.9Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami
47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.ZTransport drogowy towarów
52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
58.12.ZWydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
58.21.ZDziałalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.ZDziałalność portali internetowych
64.20.ZDziałalność holdingów finansowych
64.92.ZPozostałe formy udzielania kredytów
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.CPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.DPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
80.10.ZDziałalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.ZPozostałe sprzątanie
82.11. ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana   

liczba odsłon: 5967
wytworzył: (00:00:00 01 lipiec 2003)
ostatnia zmiana: (12:20:46 09 marzec 2011)
opis zmiany: Aktualizacja
projekt i wykonanie: KAMIKAZE