Status prawny

TEXTILIMPEX Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, działającą w oparciu o ustawę ? kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), Umowę Spółki z dnia 6 grudnia 1982 roku (z późniejszymi zmianami) oraz inne przepisy prawa.

KRS: 0000056440
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 725-000-76-10

REGON: 000050216
 
tresc tresc
liczba odsłon: 6067
wytworzył: (00:00:00 01 lipiec 2003)
ostatnia zmiana: (15:14:35 03 marzec 2009)
opis zmiany: a
projekt i wykonanie: KAMIKAZE